Oferta

Curriculum

Curriculum aplicat în grădiniţă foloseşte planurile de învăţământ și programele preșcolare aprobate prin ordine ale Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, Curriculum naţional pentru învăţământul preşcolar, având ca şi cadru legal Legea Învăţământului şi Legea Educaţiei Naţionale:

curriculum_coperta
parteneriate_coperta

Parteneriate cu comunitatea

Grădiniţa a desfăşurat de-a lungul perioadei de funcţionare o serie de parteriate cu comunitatea, parteneriate care au avut un impact important asupra beneficiarilor, atât copii, cărora li s-au adresat, cât şi părinţi care ne-au sprijinit activ în cadrul acestor activităţi.

Activităţi extracurriculare

Activitățile extracurriculare s-au finalizat cu vizite desfăşurate de-a lungul timpului dar şi pe parcursul acestui an şcolar către următoarele destinaţii:

activitati-extracurriculare_coperta
club_de_arta_coperta

Club de Artă

Câteva pietricele, o bobină cu aţă, rămurele... şi jocul începe. E suficient adesea, pentru a te distra, de o nimica toată şi, mai ales de puţină imaginaţie!” Memo – Enciclopedie Larousse pentru cei mici, Editura Aquila, 1993 Oradea.

Club de Pictură

“Dă-i copilului în mână o pensulă şi acuarele şi vei vedea cum învaţă singur să descopere lumea” Ştefan Luchian.

Copiii manifestă o deosebită curiozitate faţă de tot ceea ce îi înconjoară şi, mai ales, faţă de natură, care apare într-o varietate de forme şi culori. Culoarea aduce bucurie sau întristează, vindecă răni sufleteşti, dezvoltă inteligenţa şi imaginaţia, înlătură oboseala şi creează bună dispoziţie.

club_de_pictura_coperta
club_de_dans_popular_coperta

Club de Dans Popular

Dansul folcloric românesc este una dintre cele mai preţioase bogăţii artistice ale lumii, care dezvoltă într-o manieră sinceră şi directă aspiraţiile şi sentimentele oamenilor. El este strâns legat de viaţa şi istoria poporului, fiind însoţitor fidel al omului atât în momentele sale de bucurie cât şi cele de mâhnire, el exprimă în acelaşi timp caracterul, temperamentul, forţa, agerimea, înţelepciunea şi umorul poporului.

Club de Dans Modern

Dansul este o formă de practicare a exerciţiului fizic cu deosebite valenţe educative ca activitate individuală şi colectivă. Dansul, educă relaţiile de grup permiţându-i în acelaşi timp copilului să îşi manifeste iniţiativa, independenţa şi responsabilitatea. Astfel el învaţă să respecte disciplina, regulile stabilite şi îşi asumă sarcinile.

club_de_dans_modern_coperta
club_vioara_pian_coperta

Club de Vioară şi Pian

Cultivarea sensibilităţii copiilor prin muzică reprezintă un obiectiv esenţial în formarea şi dezvoltarea liberă, integră şi armonioasă a individualităţii, la formarea personalităţii creative a copilului şi a viitorului meloman.

Acest curs doreşte defapt o iniţiere în lumea artei, a sunetelor care să contribuie la dezvoltarea facultăţilor senzoriale, motrice, cognitive şi afective ale copiilor.

Club de Limba Engleză

Cântecele, rimele jocurile de rol şi jocurile de mişcare cu cântec constituie pentru preşcolarii noştri modul cel mai plăcut şi mai adecvat de apropiere a limbii engleze, motiv pentru care aceste mijloace au fost alese în realizarea acestui club.

Rimele, jocurile de mişcare cu cântec, jocurile de rol şi cântecele au fost selectate pentru a-i ajuta pe copii să se obişnuiască cu ideea unei noi limbi şi să dezvolte o atitudine pozitivă vizavi de aceasta.

club_de_limba_engleza_coperta
club_de_limba_germana_coperta

Club de Limba Germană

Limba germană, o limbă dificilă, devine mult mai accesibilă prin jocuri de rol şi de mişcare, cântecele şi poezioare dezvoltându-le copiilor o atitudine pozitivă vizavi de aceasta.

Cursuri de inot

Cursurile de înot se desfăşoară la Palatul Copiilor din Cluj-Napoca, strada Republicii nr. 23, antrenor Adrian Suciu.

cursuri_de_inot_coperta
cursuri_de_aikido_coperta

Cursuri de aikido

Cursurile de Aikido se desfăşoară la Centrul de Artă şi Cultură Japoneză din Cluj-Napoca, strada Plopilor nr.57-62, antrenor Florin Trişcă.

Cursuri de stiinta

Cursurile de stiinta se desfăşoară in cadrul gradinitei noastre...

club_de_stiinta_coperta

GRĂDINIŢĂ ŞI CREŞĂ particulară cu program prelungit

In limba ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ, ACREDITATĂ DE MEN
to top button