Program si taxe structura 2

Program şi taxe pentru anul şcolar 2020 - 2021

Taxe grupă antepreșcolară/Fees preschool group

Taxa ANUALA de şcolarizare este de/ The annual scholar fee is :

Pachetul 1 - Grupa antepreșcolară - Creșă 1,5 - 3 ani Taxa anuala scolarizare/ Annual fee
Program normal/normal program (7.30-12.00) 14190 RON
Program prelungit/ extended program (7.30-16.00) 15290 RON
Program lung / long program (7.30-18.30) 16390 RON
Pachetul 2 - Grupa antepreșcolară - Creșă 1,5 - 3 ani Taxa anuala scolarizare/ Annual fee
Program normal/normal program (7.30-12.00) 16830 RON
Program prelungit / extended program (7.30-16.00) 17930 RON
Program lung / long program(7.30-18.30) 19030 RON

Taxa de şcolarizare se poate achita în 11 rate lunare în perioada 1 septembrie - 31 iulie, valoarea unei rate lunare fiind de/ The scholar fee can be payed in 11 installments in period 1st september- 31st July, the value of a monthly fee being :

Pachetul 1 - Grupa antepreșcolară - Creșă 1,5 - 3 ani Taxa lunara scolarizare/ Monthly fee
Program normal / normal program (7.30-12.00) 1290 RON
Program prelungit / extended program (7.30-16.00) 1390 RON
Program lung / long program(7.30-18.30) 1490 RON
Pachetul 2 - Grupa antepreșcolară - Creșă 1,5 - 3 ani Taxa lunara scolarizare/ Monthly fee
Program normal/normal program (7.30-12.00) 1530 RON
Program prelungit/ extended program (7.30-16.00) 1630 RON
Program lung / long program (7.30-18.30) 1730 RON
Taxe gradinita/ Kindergarten fees

Taxa ANUALĂ de şcolarizare este de/ The annual scholar fee is::

Pachetul 1 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa anuală școlarizare/ Annual fee
Program normal / normal program(7.30-13.00) 13640 RON
Program prelungit / extended program(7.30-16.00) 14740 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep(7.30-16.00) 15290 RON
Program lung cu somn / long program with sleep(7.30-18.30) 15840 RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 16390 RON
Pachetul 2 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa anuală școlarizare/ Annual fee
Program normal / normal program(7.30-13.00) 16280 RON
Program prelungit / extended program(7.30-16.00) 17380 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep(7.30-16.00) 17930 RON
Program lung cu somn / long program with sleep(7.30-18.30) 18480 RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 19030 RON
Pachetul 3 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa anuală școlarizare/ Annual fee
Program normal / normal program(7.30-13.00) 19250 RON
Program prelungit / extended program(7.30-16.00) 20350 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep(7.30-16.00) 20900 RON
Program lung cu somn / long program with sleep(7.30-18.30) 21450RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 22000 RON

Taxa de şcolarizare se poate achita în 11 rate lunare în perioada 1 septembrie - 31 iulie, valoarea unei rate lunare fiind de/ The scholar fee can be payed in 11 installments in period 1st september- 31st July, the value of a monthly fee being:

Pachetul 1 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa lunară școlarizare/ Monthly fee
Program normal / normal program(7.30-13.00) 1240 RON
Program prelungit / extended program(7.30-16.00) 1340 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep(7.30-16.00) 1390 RON
Program lung cu somn / long program with sleep(7.30-18.30) 1440 RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 1490 RON
Pachetul 2 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa lunară școlarizare/ Monthly fee
Program normal / normal program(7.30-13.00) 1480 RON
Program prelungit / extended program(7.30-16.00) 1580 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep(7.30-16.00) 1630 RON
Program lung cu somn / long program with sleep(7.30-18.30) 1680 RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 1730 RON
Pachetul 3 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa lunară școlarizare/ Monthly fee
Program normal / normal program(7.30-13.00) 1750 RON
Program prelungit / extended program(7.30-16.00) 1850 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep(7.30-16.00) 1900 RON
Program lung cu somn / long program with sleep(7.30-18.30) 1950 RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 2000 RON

PACHETUL 1 / PACK 1: include serviciile educaționale la care se adaugă costul mesei zilnice (mic dejun, gustare de fructe, prânz, gustare după somn) pentru zilele în care copilul a fost prezent /: it includes just educational services, and at it can be added the price of the food (breakfast, fruits snack, lunch, after sleep snack), afferent to the days that the child was present and.
PACHETUL 2 / PACK 2: include serviciile educaționale și masa zilnică (mic dejun, gustare de fructe, prânz, gustare după somn), indiferent de numărul prezențelor într-o lună / it includes educational services and the everyday food (breakfast, fruits snack, lunch, after sleep snack), regardless of the attendance in that month.
PACHETUL 3 / PACK 3: include serviciile educaționale, masa zilnică (mic dejun, gustare de fructe, prânz, gustare după somn) și costul înotului(8 sedinte/lună conform graficului orar stabilit), indiferent de numarul prezențelor într-o lună. Costul transportului la bazin nu este inclus / it includes educational services, everyday food (breakfast, fruits snack, lunch, after sleep snack) and swimming (8
meetings/month conform with the schedule chart), regardless of the attendance in that month.

TAXĂ DE REÎNSCRIERE / RE-ENROLMENT FEE: 450 RON
TAXĂ DE ÎNSCRIERE / REGISTRATION FEE: 350 RON
TAXĂ DE MASĂ / MEAL FEE: 15 RON

Discounturi (beneficii) pentru persoane fizice:

 • 5% pentru plata integrală a taxei pe un an şcolar;
 • 10% din rata lunară, pentru al doilea copil, 15% din rata lunară, pentru al treilea copil pentru familii cu mai mulţi copii;
 • 3% din rata lunară pentru familii care aduc alte familii.
 • 70 RON din rata lunară pentru copiii care frecventează grădinița de minim un an și au achitat integral taxa în anul școlar 2019-2020, conform cuantumului stabilit.

Discounts (benefits) for individuals:

 • 5% for the full payment of the tax per school year;
 • 10% of the monthly installment, for the second child, 15% of the monthly rate, for the third child for families with many children;
 • 3% of the monthly installment for families which bring other families.
 • 70 RON of the monthly installment for children attending kindergarten for at least one year. and have paid the full fee in the school year 2019-2020, according to the established amount.

Discounturile lunare cumulate nu pot fi mai mari de 10% și nu se pot cumula mai mult de două discounturi.

Voi achita taxa de şcolarizare:

 • Lunar în 11 rate (până la data de 5 a fiecărei luni pentru luna în curs ) pentru fiecare grupă menționată.
 • Semestrial, în două rate (până în prima zi de şcoală a fiecărui semestru).
 • Anual într-o singură tranşă (pâna la data de 15 octombrie).

The cumulative monthly discounts can’t exceed 10% and no more than two discounts can be cumulated.

I will pay the tuition fee:

 • Monthly in 11 installments ( until the 5th of each month for the current month) for each mentioned group;
 • Half-yearly in two installments (until the first day of school of each semester).

Annually in a single installment ( until October 15th )

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PARADISUL PRICHINDEILOR”,

JARADAT MIHAELA, director executiv.

 

PĂRINȚI/REPREZENTANȚI LEGALI

PARENTS- LEGAL REPRESENTATIVE

 

MAMA/MOTHER

Nume, Prenume, Semnătură / Name, first name, signature

 

TATA/FATHER

Nume, Prenume, Semnătură / Name, first name, signature

Programul grădiniţei în anul şcolar 2019 - 2020

Grădiniţa stabileşte orarul copiilor, ţinând cont de programele şcolare şi de condiţiile concrete de desfăşurare ale procesului de învăţământ. Grădiniţa asigură un program normal, un program prelungit şi un program lung de pregătire, părintele/reprezentantul legal al copilului putând opta pentru oricare dintre ele în limita locurilor disponibile. Structura zilnica a programului educational este următoarea:

Program normal Program prelungit Program lung
7:30 – 9:00 - Primirea copiilor 7:30 – 9:00 - Primirea copiilor 7:30 – 9:00 - Primirea copiilor
8:00 – 8:30 - Micul Dejun 8:00 – 8:30 - Micul Dejun 8:00 – 8:30 - Micul Dejun
8:30 – 9:00 - Activităţi libere pe centre (jocuri și activități alese) 8:30 – 9:00 - Activităţi libere pe centre (jocuri și activități alese) 8:30 – 9:00 - Activităţi libere pe centre (jocuri și activități alese)
9:00 – 10:00 - Activităţi pe domenii experiențiale 9:00 – 10:00 - Activităţi pe domenii experiențiale 9:00 – 10:00 - Activităţi pe domenii experiențiale
10:00 – 10:30 - Salată de fructe sau legume 10:00 – 10:30 - Salată de fructe sau legume 10:00 – 10:30 - Salată de fructe sau legume
10:30 – 11:30 - Activităţi pe domenii experiențiale 10:30 – 11:30 - Activităţi pe domenii experiențiale 10:30 – 11:30 - Activităţi pe domenii experiențiale
11:30 – 12:30 - Artă, Muzică, Sport, Joc de rol, Activităţi în aer liber - jocuri și activități recreative 11:30 – 12:30 - Artă, Muzică, Sport, Joc de rol, Activităţi în aer liber - jocuri și activități recreative 11:30 – 12:30 - Artă, Muzică, Sport, Joc de rol, Activităţi în aer liber - jocuri și activități recreative
12:30 - 13:00 - Plecarea copiilor acasă 12:30 - 13:30 - Masa de prânz 12:30 - 13:30 - Masa de prânz
13:30 - 15:30 - Program de odihnă, activităţi liber alese 13:30 - 15:30 - Program de odihnă, activităţi liber alese
15:30 - 16:00 - Gustarea de după somn 15:30 - 16:00 - Gustarea de după somn
16:00 - Plecarea copiilor acasă 16:00 – 18:00 - Activităţi recuperatorii pe domenii experiențiale, cursuri opționale
18:00 - Plecarea copiilor acasă

GRĂDINIŢĂ ŞI CREŞĂ particulară cu program prelungit

In limba ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ, ACREDITATĂ DE MEN
to top button