Program si taxe 2021 - 2022

Program şi taxe pentru anul şcolar 2021 - 2022

Creșa/grădinița Paradisul Prichindeilor, C. Brâncoveanu, nr.22
Creșa/grădinița Paradisul Prichindeilor, Măceșului, nr.3

TAXĂ DE REÎNSCRIERE / RE-ENROLMENT FEE: 500 RON
TAXĂ DE ÎNSCRIERE / REGISTRATION FEE: 400 RON

TAXE GRUPA ANTEPREȘCOLARĂ/ FEES PRESCHOOL GROUP

Taxa ANUALA de şcolarizare este de/ The ANNUAL scholar fee is:

Pachetul 1 - Grupa antepreșcolară - Creșă 1,5 - 3 ani Taxa scolarizare
Program normal/normal program (7.30-12.00) 17050 RON
Program prelungit/ extended program (7.30-17.00) 18700 RON
Program lung / long program (7.30-18.30) 19250 RON
Pachetul 2 - Grupa antepreșcolară - Creșă 1,5 - 3 ani Taxa scolarizare
Program normal/normal program (7.30-12.00) 20020 RON
Program prelungit/ extended program (7.30-17.00) 21670 RON
Program lung / long program (7.30-18.30) 22220 RON

Taxa de şcolarizare se poate achita în 11 rate lunare în perioada 1 septembrie - 31 iulie, valoarea unei rate lunare fiind de/ The scholar fee can be payed in 11 installments in period 1st september- 31st July, the value
of a monthly fee being
:

Pachetul 1 - Grupa antepreșcolară - Creșă 1,5 - 3 ani Taxa scolarizare
Program normal (7.30-12.30) 1550 RON
Program prelungit (7.30-17.00) 1700 RON
Program lung (7.30-18.30) 1750 RON
Pachetul 2 - Grupa antepreșcolară - Creșă 1,5 - 3 ani Taxa scolarizare
Program normal (7.30-12.30) 1820 RON
Program prelungit (7.30-17.00) 1970 RON
Program lung (7.30-18.30) 2020 RON
Taxe gradinita/Kindergarten fees

Taxa ANUALĂ de şcolarizare este de / The annual scholar fee is:

Pachetul 1 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa scolarizare
Program normal / normal program (7.30-13.00) 16500 RON
Program prelungit / extended program (7.30-17.00) 18150 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep (7.30-17.00) 18700 RON
Program lung cu somn / long program with sleep (7.30-18.30) 18700 RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 19250 RON
Pachetul 2 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa scolarizare
Program normal / normal program (7.30-13.00) 19470 RON
Program prelungit / extended program (7.30-17.00) 21120 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep (7.30-17.00) 21670 RON
Program lung cu somn / long program with sleep (7.30-18.30) 21670 RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 22220 RON

Taxa de şcolarizare se poate achita în 11 rate lunare în perioada 1 septembrie - 31 iulie, valoarea unei rate
lunare fiind de/ The scholar fee can be payed in 11 installments in period 1st september- 31st July, the value of a
monthly fee being
:

Pachetul 1 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa scolarizare
Program normal / normal program(7.30-13.00) 1500 RON
Program prelungit / extended program(7.30-17.00) 1650 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep(7.30-17.00) 1700 RON
Program lung cu somn / long program with sleep(7.30-18.30) 1700 RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 1750 RON
Pachetul 2 - Grupa mică 3-4 ani /Grupa mijlocie 4-5 ani/ Grupa mare 5-6 ani Taxa scolarizare
Program normal / normal program(7.30-13.00) 1770 RON
Program prelungit / extended program(7.30-17.00) 1920 RON
Program prelungit fara somn/extended program without sleep(7.30-17.00) 1970 RON
Program lung cu somn / long program with sleep(7.30-18.30) 1970 RON
Program lung fara somn / lon program without sleep(7.30-18.30) 2020 RON

PACHETUL 1 / PACK 1: include serviciile educaționale la care se adaugă costul mesei zilnice (mic dejun, gustare de
fructe, prânz, gustare după somn) pentru zilele în care copilul a fost prezent /: it includes just educational services, and
at it can be added the price of the food (breakfast, fruits snack, lunch, after sleep snack), afferent to the days that the
child was present and.
PACHETUL 2 / PACK 2: include serviciile educaționale și masa zilnică (mic dejun, gustare de fructe, prânz, gustare
după somn), indiferent de numărul prezențelor într-o lună / it includes educational services and the everyday food
(breakfast, fruits snack, lunch, after sleep snack), regardless of the attendance in that month
TAXĂ DE MASĂ / MEAL FEE 17 RON
Beneficii pentru persoane fizice:

 • 5% pentru plata integrală a taxei pe un an şcolar
 • 10% din rata lunară, pentru al doilea copil, 15% din rata lunară, pentru al treilea copil pentru familii cu mai
  mulţi copii;
 • 3% din rata lunară pentru familii care aduc alte familii.

Voi achita taxa de şcolarizare:

 • Lunar în 11 rate (până la data de 7 a fiecărei luni pentru luna în curs ) pentru fiecare grupă menționată.
 • Semestrial, în două rate (până în prima zi de şcoală a fiecărui semestru).
 • Anual într-o singură tranşă (pâna la data de 15 octombrie).

Sunt incluse în taxa grădiniţei:

 • Rechizitele școlare
 • Cursurile opţionale din oferta curriculară a grădiniței

Nu sunt incluse în taxa grădiniţei:

 • Contravaloarea biletelor şi a transportului când se organizează vizite la muzee, expoziții etc.
 • Alte cursuri opționale decât cele din oferta anuală de bază a grădiniței
 • Mesele de mic dejun, prânz şi gustarea de după somn ale copiilor
Tipul mesei Costul zilnic al mesei
Mic dejun, gustare de fructe, prânz, gustare de după somn 13 RON / zi
Programul grădiniţei în anul şcolar 2021 - 2022

Grădiniţa stabileşte orarul copiilor, ţinând cont de programele şcolare şi de condiţiile concrete de desfăşurare ale procesului de învăţământ. Grădiniţa asigură un program normal, un program prelungit şi un program lung de pregătire, părintele/reprezentantul legal al copilului putând opta pentru oricare dintre ele în limita locurilor disponibile. Structura zilnica a programului educational este următoarea:

Program normal Program prelungit Program lung
7:30 – 9:00 - Primirea copiilor 7:30 – 9:00 - Primirea copiilor 7:30 – 9:00 - Primirea copiilor
8:00 – 8:30 - Micul Dejun 8:00 – 8:30 - Micul Dejun 8:00 – 8:30 - Micul Dejun
8:30 – 9:00 - Activităţi libere pe centre (jocuri și activități alese) 8:30 – 9:00 - Activităţi libere pe centre (jocuri și activități alese) 8:30 – 9:00 - Activităţi libere pe centre (jocuri și activități alese)
9:00 – 10:00 - Activităţi pe domenii experiențiale 9:00 – 10:00 - Activităţi pe domenii experiențiale 9:00 – 10:00 - Activităţi pe domenii experiențiale
10:00 – 10:30 - Salată de fructe sau legume 10:00 – 10:30 - Salată de fructe sau legume 10:00 – 10:30 - Salată de fructe sau legume
10:30 – 11:30 - Activităţi pe domenii experiențiale 10:30 – 11:30 - Activităţi pe domenii experiențiale 10:30 – 11:30 - Activităţi pe domenii experiențiale
11:30 – 12:30 - Artă, Muzică, Sport, Joc de rol, Activităţi în aer liber - jocuri și activități recreative 11:30 – 12:30 - Artă, Muzică, Sport, Joc de rol, Activităţi în aer liber - jocuri și activități recreative 11:30 – 12:30 - Artă, Muzică, Sport, Joc de rol, Activităţi în aer liber - jocuri și activități recreative
12:30 - 13:00 - Plecarea copiilor acasă 12:30 - 13:30 - Masa de prânz 12:30 - 13:30 - Masa de prânz
13:30 - 15:30 - Program de odihnă, activităţi liber alese 13:30 - 15:30 - Program de odihnă, activităţi liber alese
15:30 - 16:00 - Gustarea de după somn 15:30 - 16:00 - Gustarea de după somn
16:00 - Plecarea copiilor acasă 16:00 – 18:00 - Activităţi recuperatorii pe domenii experiențiale, cursuri opționale
18:00 - Plecarea copiilor acasă

GRĂDINIŢĂ ŞI CREŞĂ particulară cu program prelungit

In limba ENGLEZĂ ŞI GERMANĂ, ACREDITATĂ DE MEN
to top button